GRUP D'ACCIO VALENCIANISTA

En defensa de l'identitat valenciana


26 de Febrer de 2020

Utilisem cookies propies. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu us. Per a mes informacio Politica de cookies




Gramàtica de la llengua valenciana. Nivell elemental
de Antoni Fontelles, Laura Garcia, Joaquim Lanuza
Referencia: 1 - 140
Tematica: Gramatica i diccionaris
Idioma: Valencià
Editorial: Paraval S.A
Descripcio: Esta gramàtica elementàl va destinada a tots aquells que ya tenen coneiximent del valencià; l'orientació seria distinta si el public fora parlant d'una atra llengua; per tant, les nocions gramaticals que conté son bàsiques.
Preu: 8.00
Pagines: 144
ISBN: 84-85673-04-2
Index:
 • Introduccio
 • Part primera: FONETICA I FONOLOGIA
 • Bloc u:Nocions de fonetica i fonologia
 • Part segona: ORTOGRAFIA
 • Bloc dos: Ortografia
 • Part tercera: MORFOLOGIA
 • Bloc tres: El morfema de gènero en els adjectius i els sustantius
 • Bloc quatre: El morfema de número en els adjectius i sustantius
 • Bloc sinc: Graus de significacio de l'adjectiu qualificatiu. Formacio dels aumentatius i diminutius
 • Bloc sis: L'articul
 • Bloc set: Els pronoms personals
 • Bloc huit: Pronoms. Combinacions binàries
 • Bloc nou: El verp (I)
 • Bloc deu: El verp (II)
 • Part quarta: SEMÀNTICA
 • Bloc onze: El sustantíu
 • Bloc dotze: L'adjectiu. Classificacio. L'adjectíu calificatíu
 • Bloc tretze: Els adjectius numerals
 • Bloc catorze: Els adjectius pronominals
 • Bloc quinze. El pronòm. Classificació. Els demostratius
 • Bloc setze. Els pronoms possessius
 • Bloc dessat: Els pronoms indefinits
 • Bloc dihuit: Els pronoms relatius i interrogatius
 • Bloc deneu: L'adverbi
 • Bloc vint: La preposició, la conjunció i la interjecció
 • Partb quinta: SINTAXIS
 • Bloc vintiú: Oració. Proposició, construcció i sintagma. Oracions simples i compostes
 • Bloc vintidós: El subjecte i el predicàt. Nucli i modificadors. Oracions unimembres i bimembres. Oracions de sujecte elidít
 • Bloc vintitres: L'oració bimembre. El subjecte (I)
 • Bloc vintiquatre: L'oració bimembre. El predicàt (II)
 • Part sexta: LECTURES
Agregat el: 11-07-2012


Algunes frases fetes de la llengua valenciana
10.00€

Alguns noms de menjars i begudes típiques del Regne de Valéncia
10.00€

Curs de llengua valenciana
12.00€

DHIVAM. Diccionari históric del Idioma Valenciá Modern
10.00€

La catalanidad de las normas de Castellón de la Plana de 1932
1.00€

Thesaurus Puerilis
1.00€
    
Selecciona Idioma de l'Interface:

English Spanish Valencian






Tots els logos i marques d'este lloc web son propietat dels seus respectius propietaris. Els comentaris son propietat de les persones que els fan, el resto © 2008 Grup d'Accio Valencianista.
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina Generada en: 0.16 Segons