El GAV denuncia l'utilisacio de denominacions politisades en l'Universitat de Valencia
Data 20-01-2018
Tema Comunicats GAV


Carta enviada a l'Universitat de Valencia:Des de el Grup d'Accio Valencianista(GAV) entitat cultural fundada en l'any 1977 en la principal finalitat de promocionar i velar per l'identitat del poble valencià, volem exigir la retirada de cartells i la modificacio de varies assignatures en l'Universitat de Valencia per incompliment de la llegalitat i politisacio de l'ensenyansa publica.  

A continuacio exponem gustosament alguns dels eixemples observables en dos campus de la UV: 


En el Campus d'Humanitats de l'Universitat de Valencia, en la seua Biblioteca "Joan Reglà" situada en el Carrer Arts Grafiques, 13de Valencia, se pot trobar en una de les seues estanteries el següent cartell: "DICCIONARIS I ENCICLOPÈDIES: Hª DEL PAÍS VALENCIÀ. Hª D'ESPANYA", fet que es repetix en atres seccions de la mateixa biblioteca. Ademes, en el Grau d'Historia, les assignatures relatives a l'historia del tterritori valencià s'impartixen baix el nom, per eixemple de "Historia Antiga del Païs Valencià", repetint-se la denominacio en les assignatures referides a atres periodos historics.Ademes tambe en el Campus de Ciencies Socials s'impartix en assignatures en esta denominacio política, com per eixemple, en el Grau ADE (Administracio i Direccio d'Empreses) en l'assignatura "Economia Espanyola i del País Valencià".Des de el GAV exigim el canvi immediat del terme "Païs Valencià" utilisant preferiblement el de Regne de Valencia en els casos exposts, i tots aquells que utilisen la dita denominacio. Recordem que el nom historic des de fa segles i que representa a tots els valencians, es Regne de Valencia, que ademes otorga al nostre territori la categoria historica que mereix. Per contra el terme "Païs Valencià" es un terme molt modern i que es troba en l'actualitat politisat ya que engloba implicitament al territori valencià dins dels ficticis "Països Catalans", per lo que mos sembla inadmissible que este termine siga utilisat per l'Universitat publica valenciana.Per tot l'expost, esperem que siga canviat el cartell pel de "DICCIONARIS i ENCICLOPEDIES: Hª DEL REGNE DE VALENCIA. Hª D'ESPANYA" i les assignatures per les de "Economia Espanyola i del Regne de Valencia" i "Historia Antiga del Regne de Valencia", acabant aixina en esta manipulacio i mostrant un rigor historic que se li deuria de presupondre a una universitat i especialment a una facultat d'Historia, aixina com fidelitat  a la nostra historia i identitat valencianes.En el cas de no accedir a la nostra peticio demanem que l'universitat garantixca minimament el compliment del nostre Estatut d'Autonomia que diu clarament: "El Poble Valencià, historicament organisat com Regne de Valencia, se constituix en Comunitat Autonoma, dins de l'unitat de la Nacio espanyola, com expressio de la seua identitat diferenciada com nacionalitat historica i en l'eixercici del dret d'Autogovern que la Constitucio Espanyola reconeix a tota nacionalitat en la denominacio de Comunitat Valenciana".En el cas de no ser aixina, estudiarém atres vies llegals per a que se faça complir l'Estatut d'Autonomia i no se manipule l'historia del Regne de Valencia.Reben una cordial salutacio


Este articul prove de Grup d'Accio Valencianista
http://www.gav-valencianistes.com

La direccio d'esta noticia es:
http://www.gav-valencianistes.com/modules.php?name=News&file=article&sid=999