MANIFESTACIO UNITARIA VALENCIANISTA
Data 16-11-2017
Tema Comunicats GAV


PER UNA MILLOR FINANÇACIO. NO SOM MONEDA DE CANVI


En una demosatracio d'unio i lluita per uns fins comuns en defensa dels insteressos valencians, les associacions, plataformes civiques i partits valencians firmants convoquem a tot el poble valencià per a reivindicar tots junts una millora de la finanÇacio valenciana, molt important per a evitar tornar a ser moneda de canvi. La convocatoria es el dia 18 de novembre de 2017 a les 12 hores en la plaça dels Furs de Valencia. Per l'unio del valencianisme, pels interessos valencians, ¡NO FALTES ESTE DISSABTE!


Les associacions i partits convocants som:

Convencio Valencianista
Gais i Lesbianes Regne de Valencia
Rogle Constanti Llombart
Grup d'Accio Valencianista
Joventuts del GAV
Grup Cultural Ilicità
Centro Cultural de Camerun
Casa Camerun
Unio i Germania
Independents per Montroy
Casal Bernat i Baldovi
Renovacio Cultural
PJV
Mestres i Llicenciats del Regne de Valencia
Som Valencians
Afrovalencians
Poble
Renovacio Politica
AELLVA
El Pilo de Burjassot
Grup de Dones Valencianes
Circul Civic Valencià
PLV 
Units x Valencia
Identitat Regne de Valencia
En Moviment
Associacio cultural via agusuta i cami de Sant Vicent Martir 
Rogle Cultural "Lluis Fullana"
Institut d'Estudis Valencians


MANIFESTEN DEFENSA DELS INTERESSOS VALENCIANSI PER UNA MILLORA DEL SISTEMA DE FINANÇACIO VALENCIANA 

“ELS VALENCIANS NO VOLEM SER MONEDA DE CANVI” 

Els valencians som un poble en anima propia, plena de vida, que te un caracter treballador i integrador. El nostre dinamisme com a societat mos crida a alcançar noves cotes i reclamar major poder valencià.

El valencians representem el 10% del PIB d’Espanya i el 10’5% de la poblacio. Ademes, el volum de les exportacions valencianes es tan important que la nostra balança comercial mos dona un saldo positiu de 3.800 millons d’euros, equilibrant la balança comercial espanyola, que historicament es negativa.

A pesar del nostre pes economic, del dinamisme de la nostra societat i del caracter treballador i integrador dels valencians, llamentablement en la vertent politica patim la preocupant ineficacia per part dels representants valencians en el Congrés dels Diputats i en el Senat, conseqüencia d'un control organic ferreu dels grans partits estatals sobre els seus carrecs publics i la sempre coneguda anteposicio dels interessos partidistes per damunt de la defensa dels interessos valencians.

Tot aixo fa que el pes politic dels valencians, en Madrit, i tambe en Brusseles, siga insignificant, i que la veu dels valencians fora de la nostra terra siga silenciada, amagada, quan no distorsionada per uns mijos de comunicacio que moltes voltes pareix que desconeixen l'idiosincracia del poble valencià.

En l’actual context historic, en el que des de la Moncloa i el Palau de la Generalitat Catalana es treballa subterraneament per a encaixar el “problema catala” en una mes que provable reforma de la Constitucio i el sistema de finançacio autonomica, de nou no s’està contant en els valencians. La crisis catalana ha silenciat i eclipsat tota l’accio politica i els valencians assistim, una volta mes, al menyspreu sistematic cap al nostre poble.

Els valencians necessitem expondre les nostres reivindicacions clarament, civicament i pacificament, des d’una estrica obediencia valenciana, en totes les institucions. No volem tornar a ser la moneda de canvi entre Madrit i Catalunya. Es, per tant, obligatori liderar un moviment de resposta civica i politica, organisada, sempre constructiva i lleal en el poble valencià, que tinga continuïtat en el temps, per a que la veu dels valencians deixe d’estar silenciada, i que es cree una corrent de pensament seria, en una estructura eficaç, per a que el valencianisme politic, transversal, civic i cultural torne a tindre el pes social que li correspon com a veu de la voluntat del poble valencià, i d’esta manera tornem a les institucions politiques democratiques en credibilitat, en programes i propostes series per a canviar i millorar l'autonomia valenciana. 

En este sentit, es clau reclamar aci i en Madrit: 

1. La negociacio d'un pacte fiscal entre el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, a partir del qual dispongam d’un Concert Fiscal, com aixina el tenen el Regne de Navarra i el Païs Vasc, que siga just i reconega el gran esforç fiscal i fique en valor la gran llealtat dels valencians en Espanya, no sempre valorada ni reconeguda. Unicament d'esta manera podrem tindre una Sanitat i Educacio universals per a tots els valencians, homologant-nos en les societats europees mes alvançades. Estes condicions fiscals nos proporcionarien un marge, del que ara no disponem, per a poder baixar els imposts a families i autonoms, forma de dinamisar l’economia i estimular el creiximent.

2.  L’inversio en les infraestructures que conecten la nostra economia valenciana en Europa i el mon, apostant pels ports valencians, el corredor Mediterraneu i l'eixida a Europa per Arago; aixina com la vertebracio del nostre territori, millorant la conectivitat entre les capitals valencianes.

3. La potenciacio dels sectors agrari i industrial, necessaria per a superar l’actual dependencia del sector turistic.

4. Una solucio al problema hidric dels valencians, imprescindible per al manteniment del nostre sistema economic i especialment necessaria donada l’amenaça del canvi climantic.

5. El respecte al poble valencià, la seua idiosincrasia i el dret que te a decidir per sí mateix els assunts que li son propis. En particular, revertir pactes en els que els valencians hem segut moneda de canvi, com el que propicià la creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua, reconeixent, ademes, la llengua valenciana en totes les administracions publiques, la seua singularitat i el dret al seu us en tots els ambits.

6. Cap reivindicacio valenciana pot deixar d’incloure l’exigencia de la recuperacio del Dret Civil Valencià, expressio singular de la nostra personalitat. 


Per tot aço, i per a conseguir el major benestar dels valencians, dirigim a tots els representants politics de les diferents administracions les reclamacions expressades en este manifest, apremiant-los a que les facen seues i les duguen a terme. Tot lo qual demanden estes entitats civiques, culturals i politiques de l’ambit valencianiste.Este articul prove de Grup d'Accio Valencianista
http://www.gav-valencianistes.com

La direccio d'esta noticia es:
http://www.gav-valencianistes.com/modules.php?name=News&file=article&sid=975