El GAV demana a la uep "Catholic Barcelona" que rectifique: Valencia no es "a Catalan city"
Data 11-07-2017
Tema Comunicats GAV


Davant la noticia de que en la uep "Catholic Barcelona", una pagina en angles que parla de l'herencia catolica en Catalunya, havien incluit una iglesia valenciana, i feen referencia al Cap i Casal com "the Catalan City of Valencia", el GAV redactarem una carta informant a l'autor, William Newton, de l'erro que havia comes, esperant que fora degut a un problema de desinformacio. En base als arguments llegals, historics i culturals aportats en la carta, esperem que pronte rectifique el contingut de la seua uep, que a dia de hui supon un insult contra nostra identitat i nostra historia, i una vulneracio de nostres lleis. 

Aci vos deixem la carta enviada a En William Newton i la seua traduccio al valencià:


Dear Mr. Newton:
From the Grup d’Accio Valencianista, cultural association founded in 1977, aimed at defending and promoting Valencian identity and symbols, we feel deeply outraged by some of the content of your webpage “Catholic Barcelona”, and we have the obligation to let you know, hoping that is not ill-intentioned, but an unfortunate mistake due to misinformation.

Your mistake, which attempts against the personality of Valencia and its legal, historical and cultural identity is, on the first hand, to mention Valencian churches in a webpage dedicated to Catalan heritage. Furthermore, you deny the existence of the historical Valencian Kingdom (nowadays, Valencian Community) in itself when, on the post about L’Iglesia de Sarrià you affirm the shrine is located in –and we quote literally- “the Catalan city of Valencia”. Such a thing, does not exist.

Valencian Kingdom was from its foundation an independent kingdom, regarding laws, language, symbols… In sum, it has its own identity, different both from Aragon Kingdom and Balearic Kingdom, and definitely from the counties which nowadays make up Catalonia.

Never has Valencia been a Catalan city, and saying so means to gravely falsify our history, attempting as well against our laws, concretely our Autonomy Statute’s firt article, in which there is no mention to a territorial or identity relation with Catalonia of any kind:

Art. 1. “Valencian People, historically organised as Valencian Kingdom, is now constituted as an Autonomous Community, inside the Spanish Nation’s unity, as an expression of its own identity differenced as a historical nationality with the exercise of its self-government right, which the Spanish Constitution recognizes to every nationality, with the name of Valencian Community”.

Therefore we must ask you to make the appropriate changes according to the legal, historical and social evidences which we have provided in this letter, regarding the information in your webpage which attempts against Spanish and Valencian main laws and directly attack Valencian People’s identity.

Yours cordially, 
 Grup d’Accio Valencianista.------ VERSIO EN VALENCIÀ ---------


Estimat Senyor Newton:

Des de el Grup d'Accio Valencianista entitat cultural valenciana fundada en l'any 1977 en defensa i promocio de l’identitat i les senyes d'identitat valencianes, mos sentim profundament indignats pel contingut de la seua uep Catholic Barcelona, i tenim l’obligacio de fer-se-lo saber, esperant que no haja segut malintencionat, sino degut a un desafortunat erro per desinformacio. 

L’erro que ha comes, i que atenta contra la personalitat i l’identitat llegal, historica i cultural del Poble Valencià, es el de mencionar iglesies valencianes en una pagina que parla de Catalunya, i anant mes allà, negant la propia existencia de l’historia Regne de Valencia (actual Comunitat Valenciana) quan en l’entrada sobre l’Iglesia de Sarrià, afirma que el santuari esta en “the Catalan city of Valencia” (“La ciutat catalana de Valencia”), cosa que no existix. 

El Regne de Valencia des de la seua fundacio ha segut un regne independent, en lleis, llengua,simbols..., en definitiva te una identitat propia i diferenciada tant del Regne d'Arago,  com del Regne de Balears i per suposts dels Comtats Catalans. 

Mai ha segut Valencia una ciutat catalana i este fet falsifica greument la nostra historia, atentant contra el nostre Estatut d'Autonomia, concretament en l'articul primer, en el que no menciona res dels fantasiosos "països catalans" ni de ninguna vinculacio geografica o identitaria en Catalunya. 

ART. 1 "El Poble Valencià, historicament organisat com Regne de Valencia, se constituix en Comunitat Autonoma, dins de l'unitat de la Nacio espanyola, com expressio de la seua identitat diferenciada com nacionalitat historica i en l'eixercici del dret d'autogovern que la Constitucio Espanyola reconeix a tota nacionalitat, en la denominacio de Comunitat Valenciana". 

Per aixo solicitem que se facen els canvis oportuns en la seua uepd’acort a l’informacio historica, cultural i llegal abans mencionada per incomplir nostre Estatut d'Autonomia i prostituir l'identitat del Poble Valencià.  

Una cordial salutacio,
El Grup d'Accio Valencianista


Este articul prove de Grup d'Accio Valencianista
http://www.gav-valencianistes.com

La direccio d'esta noticia es:
http://www.gav-valencianistes.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913