JORNADA DE REPLANTACIO EN LA SERRA CALDERONA
Data 22-02-2018
Tema Comunicats GAV


Una part important del Regne de Valencia es el nostre PATRIMONI NATURAL, i la seua proteccio es tan important com els demes aspectes de la nostra herencia que habitualment defenem. Per aixo, les Joventuts del GAV i l'Institut d'Estudis Valencians, hem iniciat una colaboracio en l'organisacio d'activitats migambientals que s'inicien este dissabte 24 en una Jornada de Replantacio en la Serra Calderona.


El Parc Natural de la Serra Calderona, que visitarem esta fi de semana, es un entorn natural que, com molts atres de la nostra terra, s'ha vist afectat moltes voltes pel foc, victimes d'una mala gestio i conservacio migambiental. La reforestacio i la prevencio d'incendis son pilars fonamentals per a preservar la nostra naturalea, i evitar ademes posar en perill les vides tant d'animals com de persones. Per aixo oferirém a lo llarc de l'any activitats tant de replantacio d'especies autoctones com de neteja natural, enfocant les activitats cap a tres objectius: la concienciacio migambiental dirigida a chiquets i adults, fomentar l'amor pel nostre Patrimoni Natural i el manteniment dels nostres monts ajudant a la seua reforestacio i neteja necesaris per a mantindre-los verts i prevenint incendis.


En esta ocasio, l'activitat consistirà en la replantacio de pins i carrasques per part dels voluntaris tant chiquets com adults, en una important llavor de formacio migambiental per als mes menuts. En acabant, fruirém d'un temps de germanor en la naturalea, aprofitant per a almorzar de pa i porta.


A aquells interessats en participar en l'activitat, els demanem que se fiquen en contacte en mosatros o en l'INEV a traves del Facebook del GAV o el nostre correu (info@gav-valencianistes.com) o del correu de l'INEV (info@inev.org). Eixirem de Valencia el dissabte a les 10h des del parking del Palau de Congresos, i en acabant farem una atra parada en l'Ajuntament de Serra sobre les 11h per a qui vullga acodir directament a la Calderona.


Als assistents, recomanem dur ferramentes, com una chicoteta aixaeta per a facilitar la replantacio, guants per a protegir-se les mans, garrafes d'aigua per arruixar les noves plantes, i per supost roba i calcer adequats, aixina com aigua i algo de menjar.


Eserem que esta primera jornada migambiental que coordinem conjuntament siga un exit i servixca com a inici d'este proyecte de concienciacio i treball migambiental tan important per a la conservacio i proteccio del nostre Patrimoni Natural actual i futur.


Este articul prove de Grup d'Accio Valencianista
http://www.gav-valencianistes.com

La direccio d'esta noticia es:
http://www.gav-valencianistes.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1026