El GAV denuncia l'adoctrinament d'Escola Valenciana
Data 26-01-2018
Tema Comunicats GAV


Des del Grup d'Accio Valencianista (GAV) entitat cultural fundada en l'any 1977 en defensa i promocio de la Llengua Valenciana, volem denunciar publicament l'adoctrinament que estan patint menors d'edat en els centres publics valencians, orquestats per escola Valenciana i en el consentiment de la Generalitat Valenciana.


Un dels casos que denunciem i que per supost no es un cas aïllat, es el que fa uns dies succei en un colege del poble de Rafelbunyol, com mos consta que ha ocorregut en atres Centres Educatius del Regne, en els que Escola Valenciana (Associacio d'ambit privat) a traves dels docents del centre educatiu repartiren a tots els alumnes de primaria, una fulla a on demanaven a les families ajuda economica per a celebrar la ""XXXI trobada a la comarca de l'horta nord" que se celebrarà el 22 d'abril en Alfara del Patriarca, aixina com per a finançar el Premi Sambori o La Gira i atres activitats de caracter pancatalaniste que realisa Escola Valenciana. 

A cada alumne se li donà dos paperetes de l'entitat pancatalanista Escola Valenciana, sense demanar consentiment als pares ya que es una entitat privada i intentant-se lucrar a la seua costa. 

Des del GAV denunciem energicament este fet, ya que en les Trobades d'Escola Valenciana s'adoctrinen als menors, baix consignes com "pel nostre valencià, el català de tots”, senyeres dels inexistents "Països Catalans", entre atra molta simbologia politica. 

Volem informar que la venda de paperetes en escoles publiques segons l'Estatut Basic de l'Empleat Public, en faltes considerades en ell com “molt greus”, entre atres, les següents: 

a) L'incompliment del deure de respecte a la Constitucio i als respectius Estatuts d'Autonomia de les Comunitats Autonomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, en l'eixercici de la funcio publica. 

h) La violacio de l'imparcialitat, utilisant les facultats atribuides per a influir en processos electorals de qualsevol naturalea i ambit.
en base a uns principis etics (Art.53), entre els quals trobem: 

1. Els empleats publics respectaran la Constitucio i el restant de normes que integren l'ordenament juridic. 

5. S'abstendran en aquells assunts en els que tinguen un interes personal, aixina com de tota activitat privada o interes que puga supondre un risc de plantejar conflictes d'interessos en el seu posat public. 

11. Eixerciran les seues atribucions segons el principi de dedicacio al servici public abstenent-se no nomes de conductes contraries al mateix, sino tambe de qualsevol atra que comprometa la neutralitat en l'eixercici dels servicis publics. 

El GAV anuncia que solicitarà una inspeccio escolar oficial per a clarificar els termens de la venda d'estes paperetes de rifa i aconsella als pares dels alumnes afectats que tornen la loteria i posen una queixa en la Conselleria d'Educacio.


Este articul prove de Grup d'Accio Valencianista
http://www.gav-valencianistes.com

La direccio d'esta noticia es:
http://www.gav-valencianistes.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1001